21 czerwca 2023

Edukacja Targówek

Orły Targówka wręczone

„Orzeł Targówka” to konkurs w którym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z Targówka. Laureatami nagrody Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy są młodzi ludzie, osiągający najlepsze wyniki w nauce

Tegoroczna Gala, odbyła się 21 czerwca w Teatrze RAMPA. Spośród 43 osób nominowanych, nagrodę otrzymało 16 uczniów posiadających nie tylko średnią ocen, powyżej 5:0, ale odznaczających się umiejętnościami językowymi, sportowymi oraz wrażliwością społeczną.  

Laureatami Orłów Targówka 2023 zostali: 

Maja Przepiórkowska    - uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 STO
Alicja Dubielecka- uczennica Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62 im. Joanny Kolasińskiej
Jakub Lipiński - uczeń Szkoły Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego
Maciej Orliński - uczeń Szkoły Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "ALKA"
Barbara Kosson - uczennica Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
Igor Pierściński - uczeń Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
Zygmunt Filip - uczeń Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
Zofia Głogowska - uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Władysława Reymonta
Natalia    Napiórkowska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
Anna Staśkiewicz - uczennica Szkoły Podstawowej nr 298 im Jana Kasprowicza
Kinga Pudełko - uczennica Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Lena Dąbrowska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II
Olivier    Górski - uczeń Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II
Agata Szabat - uczennica Szkoły Podstawowej nr 380 im. Jana Pawła II
Filip Szczygielski - uczeń Szkoły Podstawowej nr 398
Żaneta Lewandowska - uczennica Technikum nr 11 w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego

Podczas uroczystości osobiście życzenia Orłom Targówka złożyli: Dorota Łoboda - Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy, Małgorzata Kwiatkowska - burmistrz dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Jędrzej Kunowski - wiceburmistrz Targówka oraz Aneta Wyczółkowska - przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Podziękowania zarządowi i radnym dzielnicy oraz gratulacje laureatom złożyła Marta Jaczewska - przewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z radnymi Urszulą Lipińską, Leną Kędziorą i Mikołajem Gąsiorem.

Gratulacje za pośrednictwem łącz internetowych przekazali laureatom: Marek Borowski - Senator RP, Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Aleksandra Piotrowska - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzata Kozaczuk - reprezentantka Polski w szabli, Artur Dutkiewicz - pianista jazzowy, kompozytor, pedagog.

W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Ryszarda Kamińska - prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Bożena Sołdek -przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji nr 517 Pracowników Oświaty i  Wychowania NSZZ Solidarność, Katarzyna Pienkowska - zastępca dyrektorki Biura Edukacji m.st. Warszawy, radne m.st. Warszawy Alicja Żebrowska, Agnieszka Jaczewska - Golińska, radni Targówka - Justyna Rucyk, Katarzyna Górska - Manczenko, Witold Harasim, Marek Waszczak, młodzieżowi radni Targówka, przedstawiciele sponsorów Zbigniew Jacek Wiliński - Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Izabela Krzystyniak - Uczelnia WSB Merito w Warszawie. 

W koncercie „Carpe Diem” z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego wystąpili artyści międzyszkolnych zajęć teatralno-muzycznych pod kierunkiem Mariusza i Anny  Czaja. W układach choreograficznych do prezentacji wokalnych wystąpili tancerze Szkoły Tańca TAZARO Kamili Guzowskiej.

Na zakończenie laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Galę wręczenia nagród prowadzili Dorota Gołaszewska, wicedyrektor - oraz Krzysztof Skórzyński, dziennikarz telewizyjny i prezenter - nauczyciele XIII LO  im. płk Leopolda Lisa Kuli.

Jeszcze raz gratulujemy nominowanym i Orłom Targówka 2023.