Rada Rodziców

Skład

Przewodnicząca: Dorota Kolozsi-Sekuła  

Zastępca: Barbara Pawłowska 

Skarbnik: Agata Kaczmarczyk 

Sekretarz: Paulina Kolońska 

Członek Komisji Rewizyjnej: Anna Radelczuk 

Członek Komisji Rewizyjnej: Sylwia Wachowicz 

 

Konto rady rodziców: 

44 1240 6074 1111 0011 0225 3035