Osiągnięcia

X Międzynarodowy Multimedialny Przegląd Małych Form Parateatralnych
https://www.youtube.com/watch?v=fWSRrZcLefQ