16 maja 2023

Przedszkole nr 432 Łączka Zajączka w Warszawie

Opłata za wyżywienie na dyżur wakacyjny

Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

Wpłaty na dyżur wakacyjny należy dokonać w terminie od 10 maja do 24 maja 2023 r. na numer konta 70 1030 1508 0000 0005 5111 1002 - wpisując w tytule : imię i nazwisko dziecka, DYŻUR WAKACYJNY. Opłata ogółem za cały dyżur wynosi : za 13 dni dyżuru x 16 zł = 208 zł. Płacimy tylko za tyle dni ile będzie dziecko na dyżurze. Jeśli rodzic zadeklaruje np. tylko jeden tydzień to płaci proporcjonalnie do ilości dni. Brak wniesienia opłaty za wyżywienie we wskazanym terminie będzie oznaczało rezygnację z miejsca na dyżurze wakacyjnym. Zwrot za żywienie związany z nieobecnością dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego będzie można otrzymać po złożeniu podania o zwrot należności za żywienie dziecka i po zakończeniu się turnusu wakacyjnego w placówce.

Kategorie